IT-Säkerhetstekniker/Etisk hackare

IT-Säkerhetstekniker/Etisk hackare – För dig som vill bli expert på nätsäkerhet

 

Utbildningen erbjuder en kursmix som sammantaget täcker upp hela det kunskapsområde du behöver behärska för direkt övergång från studier till arbete i en spännande och motiverande arbetsmiljö inom IT-säkerhet. Du kommer att ha god kompetens för arbete inom närliggande teknikområden som bland annat nätdrift, administration av nät och virtualisering.

 

 

Om utbildningen

Utbildningen omfattar en bred genomlysning av vanliga säkerhetsproblem och risker i moderna nätverk, hur man förebygger och åtgärdar dessa. Du får lära dig hur man minimerar intrångsrisker i datasystem, trådlösa samt trådburna nätverk och molnbaserade lösningar. Vidare träning i att agera som angripare – d.v.s. bryta dig in på ett nätverk och vilka strategier du kan använda dig av för att skydda det aktuella nätverket mot angrepp.

Utbildningen förbereder för certifieringar såsom EC Councils ”Certified Ethical Hacker”, CompTIA Security+ samt Ciscos certifieringar CCNA och CCNA Security.

Studier i skolmiljö, 2-3 dagar/vecka, övrig tid, själv­studier. Struktur – växelvis genomgångar, labora­tioner, projektuppgifter, enskilt eller i grupp. Delvis via e-Learning. Iftac erbjuder möjlighet till skarp certifiering i eget testcenter.

 

Vad kan jag jobba med?

Du jobbar huvudsakligen som säkerhetstekniker, säkerhetsspecialist eller säkerhetskonsult.

 

Vilka företag anställer IT-tekniker ?

IT-relaterade hot är idag ett av de största hoten mot företagen där datorintrång, virus och trojaner kan innebära enorma kostnader för företag. Både stora och små företag anlitar idag säkerhetsexperter för att kontrollera och härda sina interna IT-system.

 

Läget på arbetsmarknaden?

På EU-nivå förväntas behovet av säkerhetstekniker öka med ca 100 % fram till år 2020.

 

Preparandkurs

18-21 juni håller vi en preparandkurs för de som saknar särskild behörighet. Kursen behandlar valda delar ur Datorteknik 1A. Utbildningen hålls i Iftacs lokaler mellan 8:45-15:00 samtliga kursdagar.


Innehåll

Vi använder oss bl a av Ciscos officiella e-learningmaterial där dina studieresultat dokumenteras via kapiteltester och andra prov. Utbildningsplattformen ger läraren möjlighet att följa din utveckling och kontinuerligt ge återkoppling på studieresultat.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete där du under 4 veckor får fördjupa dig i valfritt ämne med koppling till IT-säkerhet.

22 veckors LIA (arbetsplatsutbildning) på ett företag i branschen ger dig chansen att stärka dina praktiska kunskaper och skapa viktiga kontakter inför din kommande yrkeskarriär.

Studierna sker på heltid och är studiemedelsberättigade. 

 alt=

 

KURS POÄNG
Administering Windows Server 2012  20 
Datornät 1, Introduktion till datornätverk 60
Datorsäkerhet 1: Linux Hardening 20
Datorsäkerhet 2: Windows Hardening 20
Examensarbete 20
LIA (Lärande i Arbete) 1 55
LIA (Lärande i Arbete) 2 55
Linux Systemadministration 25
Nätverkssäkerhet 1, Grundkurs 25
Nätverkssäkerhet 2, Etisk hacking 25
Nätverkssäkerhet 3, Penetrationstestning av nätverk 25
Nätverkssäkerhet 4, IPS/IDS 15
Nätverkssäkerhet 5
Molnsäkerhet 15
Programmering i Python 25
Projektledning, Entreprenörskap
och ITIL
15
Virtuella system 20
Summa YH-poäng 440

 

Så här tycker studenterna

4,4

Snittbetyg 4,4 av 6

Antagning

BEHÖRIGHET/
FÖRKUNSKAPER

Examen från gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning eller genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen kräver särskilda förkunskaper motsvarande gymnasiets kurs Datorteknik 1A.

LÄNGD

440 YH-poäng, 2 år, 89 v. varav LIA 22 v.

KURSSTART

3 september 2018

ANSÖKNINGSTID

Ordinarie ansökningstid har gått ut. Kontakta utbildningsansvarig Johan Bogg för intresseanmälan och eventuella restplatser.

Utbildningsledare

Johan Bogg

Utbildningsledare

070-190 64 31

Skicka e-post

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV!

Läs vår integritetspolicy