Utbildar och certifierar för att kvalitetssäkra bredbandsutbyggnad

Utbildar och certifierar för att kvalitetssäkra bredbandsutbyggnad

Kunskap och kompetens är nyckeln till en kvalitetssäkrad bredbandsutbyggnad. Vi ökar kunskapen om effektiva och säkra arbetsmetoder för planering, installation och underhåll av bredbandsnät.

Iftac och ICT Education är oberoende utbildningsanordnare som i samverkan erbjuder högkvalitativ teoretisk och praktisk utbildning och handledning inom strategi, projektledning, planering, byggande, drift och underhåll av fiberoptiska nät. I Norge är vi verksamma under namnet Edugrade 

Tillsammans har Iftac och ICT Education många års erfarenhet av att utveckla och genomföra utbildning på olika nivåer – från högre utbildning till kortare kurser. Genom att tillhandahålla utbildning i världsklass till personer som arbetar med bredbandsutbyggnad har vi levererat kompetens och know how till ledande nätägare, operatörer, systemleverantörer och installationsföretag i många år. Målet är alltid att minimera fel och optimera metoder för utbyggnad av kvalitetssäkrade fibernät med hög säkerhet och lång livslängd. I all verksamhet strävar vi efter att bidra en stabil och hållbar IT-infrastruktur.

Med oss som utbildningspartner kan du och ditt företag öka er konkurrenskraft.

Välkommen till Iftac och ICT!

 

Läs mer i vår broschyr

 

 

Ett kunskapsnav för bredbandsexpansion i Europa

Vår vision är att bli ett kunskapsnav för bredbandsexpansion i Europa. För att nå dit kommer vi att fortsätta att utveckla vår verksamhet och bygga plattformar för samarbete med våra kunder och leverantörer. För oss har resan bara börjat. Vi kommer att fortsätta sprida kunskapen om hur man använder och kvalitetssäkrar de fibernät som behövs för att möjliggöra digitaliseringen.

 

Yrkeshögskola
Iftac har bedrivit avancerad utbildning inom IT och telekommunikation sedan 1997. Under ett tjugotal år har vi bedrivit yrkeshögskola och arbetsmarknadsutbildning och varje år utbildas omkring två hundra teletekniker, varav över 90% går rakt ut i arbetslivet. Utbildningarna är utformade i nära samarbete med branschen och fungerar som en viktig rekryteringskanal. Våra utbildare har lång erfarenhet av arbete i Sverige och på internationell nivå. 

Mer om vår YH-utbildning

 

Uppdragsutbildning
Bristen på kvalificerad personal är uppenbar i denna tillväxtbransch och efterfrågan är stor från marknaden på de företag som har personal med rätt kompetens. Företag som har kompetent personal och därmed kan kvalitetssäkra sina tjänster har idag goda chanser att växa och utvecklas. Vi är auktoriserade för att utbilda alla yrkesgrupper som behövs för att planera, designa, bygga och underhålla bredbandsnät. Vi utvecklar och lär ut strukturerade och effektiva arbetsmetoder som uppfyller gällande krav och höjer kvaliteten på näten.

Läs mer om våra kurser

 

Certifiering och utformning av standarder
Att ställa krav på certifiering enligt nationella eller kundanpassade standarder är ett allt vanligare sätt för nätägare och andra aktörer att kvalitetssäkra sina nät. Genom att certifiera både individer och företag säkerställer man att näten byggs och underhålls enligt gällande standard.

Vi har varit med och utvecklat den svenska standarden Robust Fiber, som omfattar både fiberteknik, anläggning och besiktning. Idag utbildar vi och genomför prov för utbildningsbevis och certifiering enligt denna standard, och även enligt den amerikanska standarden ETA. Vi kan också utforma kundspecifika certifieringar av produkter och system – allt med syftet att utbilda kvalitetsmedvetna telekomtekniker. 

Läs mer om certifiering 

 

Tjänster inom kvalietetssäkring
Vi erbjuder även tjänster inom kvalitetssäkring så som stickprovskontroller och besiktning av nät. 

Kontakta oss för mer information om våra tjänster

 

Vi är auktoriserade som:

  • Cisco Instructor Training Centre
  • Cisco Academy Support Centre
  • Ericson Partner
  • VM ware Academy Partner
  • Pearson / VUE Testing partner
  • EMC Academy Alliance partner
  • Utbildare i Ciscos tekniker och produkter

 

En del av Hexatronic Group

Hexatronic Group är en svensk koncern med fokus på system- och produktlösningar, främst inom fiberkommunikation. Koncernen erbjuder ett brett sortiment av produkt- och systemlösningar främst inom infrastruktur för fiberoptiska produkter.

Hexatronic kombinerar det stora bolagets stabilitet och resurser med det lilla företagets flexibilitet och snabbhet. Hexatronic verkar på en global marknad och våra kunder är företag inom telekombranschen som till exempel operatörer, telekomföretag, nätägare, distributörer samt systemintegrationer. Koncernen har sitt säte i Sverige med egna försäljningskontor och/eller dotterbolag i Sverige, Norge, Finland, Kina, Storbritannien, USA och Nya Zeeland.

Läs mer om Hexatronic Group: www.hexatronicgroup.com

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV!

Läs vår integritetspolicy