Byggnation och svetsning av fiber i ODF och skarvbox

Den här kursen passar dig som har lite tidigare erfarenhet av att arbeta med fiberinstallationer och vill lära dig mer om fiberteknik och svetsteknik, felkällor i fibernätet och avhjälpning av fel. I utbildningen varvas teori med praktisk träning i svetsning, mätning och hantering av fiber.

 

FÖRKUNSKAPER

Erfarenhet av fibertekniskt arbete.

  

KURSINNEHÅLL

Kursen innehåller både teoriundervisning och praktiska moment för;

  • Fiberteori
  • Fibersvetsning
  • Installation i skarvbox och ODF
  • dB-mätning
  • Felsökning

Utbildningen genomförs på de vanligast förekommande fabrikaten på marknaden.

 

KURSLÄNGD

2 dagar.

 

KURSINTYG

Utfärdas efter genomförd kurs.  

 

ANMÄLAN:

Anmälan till prov eller utbildning görs per e-post till:
info@iftac.se
Sista anmälningsdag är 1v innan provdatumet


VID FRÅGOR

Ellinor Enström
072-530 20 52

Anmälan är bindande men ej personlig, anmäld plats kan överlåtas. Glöm inte att meddela ev. överlåtelse till Iftac.

Vid avbokning 2-4 veckor före startdatum debiteras 50% av avgiften, och vid avbokning 0-2 veckor före start debiteras 100%.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in eller flytta schemalagd aktivitet

 

 

Tid:  - 

Ort: Stockholm

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV!