CFT:s teoriprov

Det teoretiska provet är två tim långt, och uppbyggt av 90 "kryssfrågor" inom sex olika teknikområden. Ges på papper, eller via en applikation på webben. I båda fallen är en skrivvakt närvarande.

Teknikområdena är:

Fiberteori och kabelkonstruktion
Dokumentation
Skarvning
Mätning
Terminering och korskoppling
Förläggning
För godkänt krävs minst 70% rätt, d.v.s 63p.

 

Kravnivå 
Certifieringen, praktisk och teoretisk, motsvarar den kompetensnivå som krävs för självständigt installations- och underhållsarbete i den svenska fiberoptiska infrastrukturen. För att klara proven bör du ha ca två års erfarenhet av fältarbete med stor variation avseende arbetsuppgifter. Om möjligt kombinerad med relevant utbildning. 

 

Syftet med personcertifiering:

  • Höja kvaliteten i den fiberoptiska infrastrukturen
  • Säkerställa funktionen i fibernäten
  • Minimera underhållskostnader i framtida fibernät
  • Stöd för arbetsgivare vid rekrytering
  • Kvalitetsbevis för arbetssökande tekniker 

 

Certifieringsprogrammets omfattning

  • Prov, teoretiskt och praktiskt
  • Utfärdande av certifikat

 

Kravnivå och utformning
I dokumenten nedan hittar du information om ställda krav och beskrivning av hur proven går till:


Ladda ner pdf

 

Exempelfrågor för självdiagnostik:


Ladda ner pdf

 

ANMÄLAN:

Anmälan till prov eller utbildning görs per e-post till:
lena.rahm@iftac.se
Sista anmälningsdag är 1v innan provdatumet


VID FRÅGOR

Lena Rahm
0650-55 64 07 eller 073 -275 20 57

Anmälan är bindande men ej personlig, anmäld plats kan överlåtas. Glöm inte att meddela ev. överlåtelse till Iftac.

Vid avbokning 2-4 veckor före startdatum debiteras 50% av avgiften, och vid avbokning 0-2 veckor före start debiteras 100%.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in eller flytta schemalagd aktivitet

Tid:  - 

Ort: Hudiksvall

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV!