Utbildningsbevis Anläggning – Kurs och prov

UTBILDNINGSBEVIS Anläggning

Telekombranschen har i ett gemensamt arbete tagit fram anvisningar för robust fiberanläggning – Robust fiber. Anvisningarna beskriver de minimikrav som gäller vid förläggning av fiberoptisk kanalisation, noder, siter och dokumentation av dessa.

Nu erbjuder Iftac kurs och prov i Robust fiber för utbildningsbevis anläggning.

Att inneha ett Robust fiber utbildningsbevis anläggning försäkrar att individen har kännedom och färdigheter inom förläggning av fiberanläggningar enligt konceptet Robust fiber. (Det tillkommer en avgift för provet)


Utbildningsbeviset är giltigt i 5 år från utfärdande. Efter att en giltighetsperiod passerat ska sökande göra en ny examination för att behålla utbildningsbeviset. Utbildningsbeviset är personligt och följer personen oavsett om personen byter arbetsgivare.

Läs mer på www.robustfiber.se

 

Innehåll i kursen

I dagens digitaliserade samhälle är vi alla beroende av att vår uppkoppling till nätet och internet alltid fungerar. Det är därför viktigt att våra fiber och bredbandsnät är robust byggda och klarar störningar och belastningar över tid.

Telekombranschen har i ett gemensamt arbete tagit fram anvisningar kring detta och på så sätt skapat en miniminivå på robusthet för våra fiber och bredbandsnät. Branschen har gett ut anvisningar, Robust fiber.

Områden

  • Övergripande grunder Robust fiberanläggning
  • Material och hantering
  • Förläggning
  • Märkning
  • Säkerhet
  • Förläggningsmetoder
  • Site och Nod
  • Dokumentation
  • Miljö och tillstånd
  • Besiktning

Kursen är intressant för alla som vill kunna påvisa att de har färdighet och kännedom inom fiberförläggning enligt ”Anvisningar för Robust fiber” och därmed ta provet för ”Robust fiber utbildningsbevis anläggning”.

 

Förkunskaper

Yrkesmän och personer som idag arbetar med fiberoptiska anläggningar.

 

Kursens mål

Målet med kursen är att kursdeltagaren efter genomgånget material ska kunna ha så pass bra kännedom om innehållet i konceptet Robust fiber så att deltagaren kan göra provet för utbildningsbeviset.

Utbildningsbeviset visar att innehavaren har en färdighet och kännedom om kraven som beskrivs inom ramen för konceptet Robust fiber.

 

VID FRÅGOR

Kontakta oss på info@iftac.se 

 

 

Information

Datum:

Tid:
 - 

Ort:
Göteborg

Pris:
3300

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV!

Läs vår integritetspolicy