Var snäll vänta medan ditt meddelande skickas...

Certifierad fibertekniker (CFT)

Certifierad fibertekniker (CFT)

Certifierad fibertekniker är för dig som jobbar inom fiberteknik.

I certifieringsprocessen ingår ett teoretiskt och praktiskt prov. Det teoretiska provet berör följande områden:

 • Fiberteori och kabelkonstruktion
 • Dokumentation
 • Skarvning och mätning
 • Terminering och korskoppling
 • Förläggning

 

Det praktiska provet består av tre arbetsstationer:

 • Skarvbox i brunn
 • Terminering i ODF
 • Mätning med OTDR och ljuskälla/detektor

 

Vi erbjuder provtillfällen för både teoretiska och praktiska prov samt förberedande utbildningar som hjälper dig att klara certifieringen.
Se kommande provtillfällen

 

Kravnivå
Certifieringen, praktisk och teoretisk, motsvarar den kompetensnivå som krävs för självständigt installations- och underhållsarbete i den svenska fiberoptiska infrastrukturen.

För att klara proven bör du ha ca två års erfarenhet av fältarbete med stor variation avseende arbetsuppgifter. Om möjligt kombinerad med relevant utbildning. 

 

Syftet med personcertifiering:

 • Höja kvaliteten i den fiberoptiska infrastrukturen
 • Säkerställa funktionen i fibernäten
 • Minimera underhållskostnader i framtida fibernät
 • Stöd för arbetsgivare vid rekrytering
 • Kvalitetsbevis för arbetssökande tekniker 

 

Certifieringsprogrammets omfattning

 • Prov, teoretiskt och praktiskt
 • Utfärdande av certifikat

 

Kravnivå och utformning
I dokumenten nedan hittar du information om ställda krav och beskrivning av hur proven går till:

Ladda ner PDF 

 

Exempelfrågor för självdiagnostik:

Ladda ner PDF

 

ANMÄLAN:

Vi erbjuder provtillfällen och förberedande utbildning för provet.

Se kommande provtillfällen

 

 

VID FRÅGOR

Kontakta oss på info@Iftac.se

 

 

 

Bakgrund
Personcertifiering av fibertekniker, CFT, är ett kvalitetsprogram utvecklat av Iftac och "SOFT-gruppen"under åren 2003 - 2005.

SOFT-gruppen (Svensk Optisk FiberTeknik) , var en samling av branschens ledande aktörer, nämligen:
TeliaSonera i Sverige AB, Banverket, AB Stokab, Elektriska Installatörsorganisationen EIO, Svenska Stadsnätsföreningen (SSNf), Eltel Networks Infranet AB, Ericsson Network Technologies AB, Nexans IKO Sweden AB, Installations Certifiering i Stockholm AB, SEK/Svenska Elektriska Kommissionen (numera Svensk Elstandard)

 

Arbetet resulterade i en kravspecifikation av vad en certifierad fibertekniker ska klara. Detta samlades i ett dokument som sedan dess vårdas av SEK Svensk Elstandard. Dokumentet är öppet för beställning, och heter ”SEK Teknisk rapport 14, Kravspecifikation för fibertekniker". 

Certifieringen är en viktig värdemätare för personal, arbetsgivare, besiktningsmän/kontrollanter, nätansvariga, teknikkonsulter och upphandlare.

Certifieringsprocessen administreras sedan 2006 av INCERT, Installations Certifiering i Stockholm AB. De praktiska och teoretiska prov utförs av oss och andra examinationscentrum i Sverige.

 

Se kommande kurser & prov Kursblad

Kontakta Oss

Läs vår integritetspolicy

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV!

Läs vår integritetspolicy