Detaljerat kursinnehåll Teletekniker

Detaljerat kursinnehåll Teletekniker

 

Utbildningen är uppdelad i moduler som täcker olika områden. Studierna följs upp indivuduellt. Teori och praktiska övningar varvas med studiebesök. En praktikperiod och ett prov för utbildningsbevis terminering avslutar utbildningen.

Modul 1 – Förberedande del, 2 veckor

INTRODUKTION

 • Presentation av utbildningen, deltagarna och yrket
 • Test och kartläggning
 • Upprättande av individuella studieplaner

 

GRUNDLÄGGANDE EL

 • Grundläggande el för teletekniker – Teori och praktiska övningar

 

DOKUMENTATION

 • Ritningslära och dokumentation av teletekniska anläggningar
 • Genomgång av Svensk standard
 • Test

 

SÄKERHET PÅ VÄG

 • Säkerhet på väg nivå 1
 • Diplom

 

KABELLÄRA

 • Genomgång av det publika telenätet, dess komponenter och uppbyggnad
 • Uppbyggnad av kablar, koppar och fiber
 • Identifiering av olika kablar
 • Övningar i hantering av olika sorters kopparkablar, uppskalning, rengöring, märkning, färgkoder och plintning av kopparkabel
 • Övningar i hantering av olika sorters fiberkablar uppskalning, rengöring, märkning och färgkoder
 • Genomgång av fibersvetsning, estimering av skarvdämpning och mätning

 

SÄKERHET

 • ESA-grund

 

AVSLUTNING

 • Studiebesök
 • Bedömning och individuell uppföljning

 

Modul Förordning, 2 veckor

SÄKERHET PÅ VÄG

 • Innehåll enligt Trafikverkets anvisningar avseende Säkerhet på väg nivå 2 och 3.

 

HETA ARBETEN

 • Utförs enligt norm

 

HJÄRT- OCH LUNGRÄDDNING

 • Utförs enligt Hjärt- Lungfondens direktiv.

 

SÄKERHET PÅ TAK

 • Lagar och förordningar – genomgång enligt Boverkets anvisningar

 

ARBETE I STOLPE, UNDER 13 M

 • Teoretisk introduktion, genomgång av AFS, praktiska övningar på stolpfält
 • Teoretisk genomgång av installation/förläggning i stolplinje
 • Personlig skyddsutrustning, säkerhetsbälte, hjälm
 • Kontroll av stolpe, impregnering, röta, grävdjup, riskanalys mm
 • Stolpgång, övningar med instruktör
 • Nedtagning av skadad från stolpe (Fallman)
 • Montage av uppledning, montage av spänn-och bärfästen.
 • Montage av skarv och skåp i stolpe, inspänning av kabel samt montage.
 • Skarvning, upphängning av ELLC-kabel (abonnentkabel).
 • Hantering av ELLCE-kabel i stolplinje.

 

SAMBYGGNAD

 • Underlag: Sambyggnadsavtal mellan Energiföretagen Sverige och Skanova AB
 • Genomgång av tekniska anvisningar i nu gällande avtal.
 • De olika sambyggnadssätten, speciella bestämmelser för sambyggnad
 • Säkerhetskrav, den personliga säkerheten, arbete i befintligt sambyggnadsnät.

 

Modul Koppar, 5 veckor

TILLTRÄDESREGLER

 • Genomgång av de speciella tillträdesregler som gäller för olika nätägare.

 

TELENÄTETS UPPBYGGNAD

 • Föreläsning Riks, regional och lokal nivå. Koppar, nuläge – förväntningar på framtiden
 • Fiber-, mobilnät och övriga trådlösa nät

 

KOPPLING I TELEJACK OCH DRAGNING AV LEDNINGAR

 • Teoretisk introduktion, materialkunskap/egenskaper, laboration
 • Dragning av ledningar i VP-rör
 • Montage av motsvarande ledningar med häftpistol
 • Ledningsdragning, koppling i telejack, test och verifiering i särskilt uppbyggd anläggning
   

SKARVNING AV KOPPARKABEL

 • Skarvövningar, laboratoriemiljö med användande av på marknaden vanligt förekommande utrustning (ex 3M X-aga skarvtillslutning)
 • Utplintning av kabel med plast och kroneplintar
 • Praktisk laboration, byggnad från LIC till jack vilket innefattar upplintning av kabel med plast och kroneplintar, rak- och grenskarvning av kopparkablar samt fingering av station kabelsida, C-skåp och kopplingsplint

 

DOKUMENTATION,TELETEKNIKER

 • Genomgång av nät- respektive kabelkartor, sekundär skarvkarta, LNS, arbete mot EVY-portal gällande kopplingsuppgifter. Dokumentation i dokumentationsprogram. Genomgång av Svensk standard

 

FELSÖKNING

 • Identifiering av fel - avgrävningar och därmed tillhörande avgrävningsskador
 • Isolationsproblem, t ex vatteninträngning Åskskador, Induktionsspänningar
 • Störningar i telenätet. Åverkan av olika slag

MÄTTEKNIK, KOPPAR

 • Mätning, test och verifiering i särskilt uppbyggd labmiljö
 • Mätning med brygga/dynatel, isolationsmultimeter, pulsekometer och jordresistansmätning

 

EKONOMI, INTÄKTSKRAV FÖR TELETEKNIKER

 • Genomlysning av Skanovas linje- och nätavtal. Med det som utgångspunkt upprättas kalkyler för installation, uppföljning och dokumentation för att skapa grundläggande ekonomisk insikt

 

KÄNNEDOM OM xDSL

 

Modul Fiber, 3 veckor

GRUNDLÄGGANDE FIBEROPTIK

 • Fiberns funktion, uppbyggnad, konstruktion, prestanda, begränsningar

 

FIBERSVETSNING

 • Övningar i fibersvetsning, genomgång av fibersvetsens funktion och skötsel

 

KABELKONSTRUKTIONER

 • Fiberkabelns uppbyggnad, funktionalitet, användningsområden och begränsningar

 

KABELSKARVNING I BOX

 • Funktionalitet, användningsområden, kriterier som boxen ska uppfylla för att kunna användas som just skarvbox
 • Skarvövningar: rakskarv, märkning, organisering i kassetter, ribbonisering, förslutning och täthetsprov
 • Dokumentation och egenkontroll
   

SKARVNING/TERMINERING I ODF, FOS ETC.

 • ODF´s funktion och uppbyggnad, skarvövningar, preppning, terminering, montageövningar
 • 19 tum/ETSI – Genomgång av regler och specifikationer
 • Preppning, skarvning och terminering i FOS
 • Dokumentation och egenkontroll

MÄTNING

 • Fiberoptisk mätteknik, introduktion till OTDR och slutmätningsinstrument
 • Dokumentation av uppmätta resultat
 • Praktiska övningar
 • Genomgång av dB och dBm, analys av mätkurvor, fördjupning i mätteknik, felsökning med OTDR, lokalisering av fel
 • Patchunderlag enligt ny och äldre standard
 • Renlighet och dokumentation

 

FÖRLÄGGNING

 • Genomgång av olika förläggningsmetoder
 • Praktiska övningar i kabelblåsning och fiberblåsning

 

Arbetsplatsutbildning, 20 v.

Arbetsplatsförlagd utbildning ca 20 veckor

 

Prov Utbildningsbevis

I utbildningen ingår av Incert framtaget prov fiberterminering

Efter godkänt prov erhålles Utbildningsbevis inom Terminering – Fiber

 

 

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV!

Läs vår integritetspolicy