Ny certifiering till Iftac – Robust fiber anläggning

Iftac får nu utbilda personer för utbildningsbevis, personcertifiering och besiktningsmän i anläggning av fibernät inom konceptet Robust Fiber. Första utbildningen startar i juni. Iftac är därmed utbildningscenter för alla utbildningar inom Robust fiber. Redan idag certifierar Iftac fibertekniker (CFT) och utfärdar utbildningsbevis inom fiberterminering.

Godkända besiktningsmän: Bo Larsson, John Eriksson, Anders Blom och Karin Nygård Skalman
Godkända utbildare för utbildningsbevis Robust Fiber och personcertifikat Robust fiber: Bo Larsson, Mohammed Abuhajar och Anders Blom  

HÄR KAN DU LÄSA OM KOMMANDE KURSER OCH PROV

 

 

 

Att vara certifierad inom Robust Fiber innebär att företaget har rätt kunskapsnivå för att förlägga fiberoptiska nät på ett robust sätt och att följer de framtagna anvisningarna kring hur man anlägger fibernät på robusta sätt. Läs riktlinjer för Cerifieringsmärke

I och med satsningen Robust fiber har fiberbranschen tagit fram gemensamma minimikrav och certifieringar som visar hur man bäst beställer eller bygger ett fibernät för att det ska hålla bättre. Iftac har varit en del av processen som genomförs som ett led i att stärka hela branschen.  

Leverantörer, beställare, materialtillverkare och myndigheter samverkar för att nå bästa möjliga resultat i satsningen, där målet är att sprida kunskap om hur man beställer, bygger och kvalitetssäkrar fibernät. Det har hittills inte funnits något etablerad standard för hur ett nät bör förläggas. Men nu finns branschens insikter och kunskap samlade i en rad minimikrav som vem som helst kan använda, för alla delar av ett projekt. 

 – Nu får fler tillgång till kunskap som hjälper till när någon vill bygga ut eller rusta upp ett fibernät någonstans i Sverige, säger projektledaren Christina Hedlund, Post- och telestyrelsen (PTS), som stöttar satsningen och finansierar det under uppbyggnadsskedet.

 

CERTIFIERING BÅDE FÖR FÖRETAG OCH INDIVIDER

För att ytterligare ge fiberbranschen möjlighet att höja kunskapen finns flera certifieringar framtagna. Företag i fiberbranschen kan numera certifiera sig kring robust fiberanläggning, för att fördjupa sin kompetens. Inom kort erbjuds även certifieringar och utbildningar för individer i branschen. På www.robustfiber.se kan du läsa mer om certifieringarna och vad de innebär.

 

TILLSAMMANS SKAPAR VI FIBERNÄT FÖR NUTID OCH FRAMTID

VAD ÄR ROBUST FIBER?

Den infrastruktur som byggs idag kommer samhället att vara beroende av under en lång tid framöver. Därför måste den vara robust, driftsäker och anläggas kostnadseffektivt. 

Ett fibernät som anläggs på ett genomtänkt sätt utifrån minimikraven (eller högre krav) blir mer hållbart över tid, står bättre pall för vädrets makter, och kräver mindre underhåll eller reparation. Ett robust nät är också mer attraktivt på marknaden, både för den som ska hyra in sig i kapaciteten och den som eventuellt vill köpa hela nätet. 

Robusthet är ett brett begrepp men en enkel förklaring är att det beskriver ”förmågan att motstå störningar och avbrott samt förmågan att minimera konsekvenserna om de ändå inträffar” (källa PTS). 

Störningarna kan vara av många olika slag. Felaktigt byggda nät, väder och vind, terrängförhållanden, materialens hållfasthet, elektromagnetiska störningar eller mänskliga handhavandefel är något av allt det som kan störa näten och ge avbrott i viktiga digitala tjänster som är fiberberoende.

Det har hittills inte funnits något etablerat standard för hur ett nät bör förläggas. Det har lett till en stor variation kring hur nät anläggs och vilken kvalitet de håller. Det gäller exempelvis förläggningsdjup, märkning, val av kanalisation och förläggningstekniker. Med minimikraven i anvisningarna finns nu en standard som kan ses som lägsta godtagbara nivå vid en förläggning av fiberinfrastruktur. Om alla nät var byggda efter denna standard skulle framtida underhåll och utveckling underlättas betydligt. Ett enhetligt sätt att bygga infrastruktur är ett sätt att skapa mer robusta nät.

 

Tillbaka

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV!

Läs vår integritetspolicy