100% av avgångseleverna på Javautvecklare har fått jobb

När avgångsklassen från utbildningen till Javautvecklare vid Iftac i Hudiksvall samlades efter praktikperioden blev det tydligt att samtliga har fått jobb hos företag som har erbjudit praktikplatser (LIA). Den tvååriga utbildningen ger kunskap inom design, arkitektur och konstruktion av databaser. Att specialisera sig inom detta ämne ger en säker väg till en framgångsrik karriär inom IT då arbetsmarknaden skriker efter duktiga Javautvecklare. Detta bekräftas när vi ser 2018 års avgångsklass där 100% har fått jobb direkt efter utbildningen. 

– Det bästa på Iftac är att det är så mycket praktiskt, att man får LIA-perioderna på företagen och att man får tid att sätta sig in i hur det faktiskt fungerar, säger André Olofsson, en av de färdigutbildade Javautvecklarna.

 

Hela klassen anser att praktiken har varit den mest givande delen i hela utbildningen. Hela 22 veckor är studenterna inne på ett företag i branschen, och får tillfälle att omsätta kunskaperna i praktiken och arbeta med verkliga projekt. Flera betonar att de har arbetat med även andra programmeringsspråk utöver Java.

– Java är ett objektorienterat språk och det är lätt överförbart på andra objektorienterade språk, berättar Nicklas Öst, en annan av avgångseleverna.

 

Att lära sig metoder för utveckling och få erfarenhet i hur man löser olika problem är värdefulla resultat från utbildningen, vilket studenterna även kan applicera på andra programmeringsspråk än Java.

Nu väntar spännande jobb på både konsultfirmor och företag med egna mjukvaruprodukter.
Alla summerar utbildningen som givande och känner sig väl rustade att gå ut i arbete efter utbildningen.

Iftac hoppas kunna erbjuda utbildningen igen, förhoppningsvis med kursstart hösten 2019. Däremot finns det möjlighet att söka fristående kurser inom Javautveckling.

Med på bilden från vänster: Patrik Hansson, Anette Johansson (utbildningsledare), Emil Eklund, André Olofsson, Nicklas Öst och Per Nissilä.

 

Läs mer och ansök till fristående kurser här.

 

 

Tillbaka

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV!

Läs vår integritetspolicy