Telekomtekniker

Koppar, opto och trådlös nätbyggnad i långdistans- och accessnät.

Utbildningen lär ut telekom nätbyggnad med tillämpning av tre teknologier; koppar, opto och trådlöst.

Det pågår en ofantlig satsning på utbyggnad av IT-infrastruktur i Sverige, med ut-gångspunkt från statens bredbandsstrategi att 90 % av våra hushåll och företag ska ha tillgång till minst 100 Mb/s år 2020.

Detta gör att telekombranschen behöver försörjas med kompetent personal för att göra jobbet. Att behärska alla tre byggsätten - koppar, opto och trådlöst - och hur de bäst kan kombineras och samverka, är då en stor fördel.

Utbildningen består av 52 veckors intensiva studier utan något studieuppehåll eller ledighet. Som sista kurs ligger en 20 veckors LIA (Lärande I Arbete), varefter deltagarna är redo att gå ut på arbetsmarknaden.

PREPARANDKURSER FÖR BEHÖRIGHET ERBJUDS INNAN KURSSTART. 
För mer information kontakta Hans Olofsson hans.olofsson@iftac.se


RESTPLATSER FINNS INFÖR HÖSTENS ANTAGNING

Vi har öppnat för sen ansökan, vilken innebär att ansökningar kan göras fram till kursstart. Ansök här

 

Utbildningens kursinnehåll är: (1p = en dag)

Kurs 

Poäng

Beredning, dokumentation, ritningsläsning

20

Fiberoptisk installations- och mätteknik

35

Fiberoptisk teori, kabelkunskap

5

Förläggning, kanalisation och grävteknik

15

LIA 

100

Nätinstallation, koppar 

5

Projektarbete, entreprenörskap

10

Skarvning, koppar 

25

Stolplinjebyggnad, luftkabeldragning

10

Transmissions- och mätteknik, koppar

10

Trådlösa nät och antennteknik

10

Underhåll och skydd av nät

15

Summa: 

260

 

Förkunskaper

Avlagt gymnasieexamen på Gymnasieskola alt inom kommunal vuxenutbildning. Lägst betyg godkänt (G/3/E) i gymnasiekurserna Engelska A/5, Matematik A/1 och kursen elektromekanik eller motsvarande kunskaper.Normalt färgseende.

 

Kursstart

28 augusti 2017

 

Sista ansökningsdag

Vi har öppnat för sen ansökan, vilken innebär att ansökningar kan göras fram till kursstart.

 

Utbildningsledare

Anette Johansson

Utbildningsledare

0650-55 64 03

Skicka e-post

Utbildare

Hans Olofsson

070 - 556 25 35

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV!