Systemingenjör - Linux

Du får lära dig

Under utbildningen lär du dig om Linux som operativsystem och hur det installeras, konfigureras och administreras. Du får lära dig grundläggande administration av Linuxbaserade system och hantering av system- och servertjänster.

Utbildningen täcker också avancerade tekniker som containerbaserade virtualiseringslösningar, serverdrift och databashantering, hur man implementerar tjänster i Linux och integrerar dessa i varierande miljöer samt felsökning och åtgärdande i komplexa system. 

 

Arbetsmarknad

Branschorganisationen IT&Telekomföretagen larmar om en enorm brist på personal inom IT- och telekombranscherna med ett bedömt rekryteringsbehov på uppemot 60 000 personer år 2020. Företag i IT-branschen får ofta tacka nej till uppdrag vilket påverkar Sveriges tillväxt och möjligheter till välstånd. 

I en undersökning på europanivå uppger närmare 90 % av företagen att rekrytering av Linuxexperter står högst på prioriteringslistan och att merparten har svårt att rekrytera tekniker med nödvändig kompetens.

 

Förkunskaper

Avlagt gymnasieexamen med lägst betyget Godkänd i minst 2 250 gymnasiepoäng. Kunskaper motsvarande gymnasiets kurs Datorteknik 1A.

 

Urval

Urvalet görs efter ett särskilt urvalsprov. Provet mäter kunskaper från bland annat gymnasiets kurs Datorteknik 1A. Kunskaperna kan ha förvärvats i arbetslivet, i annan utbildning eller via privat intresse. Provet arrangeras ca 2 veckor efter sista ansökningsdag.

 

Preparandkurs

18-21 maj håller vi en preparandkurs för de som saknar särskild behörighet. Kursen behandlar valda delar ur Datorteknik 1A. Utbildningen hålls i Iftacs lokaler mellan 8:45 och 15:00 samtliga kursdagar. Anmälan till utbildningsledaren.

 

Kursstart

27 augusti 2018

 

ansökningstid

19 februari - 20 maj 2018

 

Utbildningsledare

Martin Sidorson

Utbildningsledare

+46 70 214 95 18

Skicka e-post

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV!