Javautvecklare

Efterfrågad kompetens

Att bli specialist inom Javaprogrammering är en av de säkraste vägarna till en framgångsrik karriär inom IT. Arbetsmarknaden formligen skriker efter duktiga Javautvecklare som vill vara med och forma framtidens system för datorer, mobiler, läsplattor, spel och appar. Utvecklingen inom IoT går allt snabbare och kommer kräva många fler specialister i framtiden vilket ger mycket goda karriärmöjligheter för dig med rätt utbildning.

Under vår 2-åriga utbildning Javautvecklare (420 Yh-poäng) får du bland annat specialisera dig inom design, arkitektur och konstruktion av databaser för att bli en spjutspets inom området. Utbildningen innefattar två LIA-perioder (totalt 22 veckor) som förbereder dig för att direkt kunna gå från utbildning till arbete.

 

Nu kan du även söka kurser som ingår i Javautvecklar-utbildningen som fristående kurser:

Kurserna i Java är lärarledda två dagar i veckan, övrig tid är självstudier.

 

Utbildningens upplägg / Kursplan 

Kurs

YH-Poäng *

Databaser och SQL

25p

Designmönster och arkitektur

20p

Examensarbete

25p

Java EE (Enterprise Edition)

50p

Java SE

30p

LIA 1

55p

LIA 2

55p

Mobilutveckling i Java

40p

Nätverksprogrammering i Java

25p

Objektorienterad programmering

20p

Projektledning, Entreprenörskap

15p

Systemutveckling, TDD och Scrum

30p

Webbutveckling

30p

Summa: 

420p

*Utbildningens kursinnehåll är i bokstavsordning: (1p = en dag)

 

Du får lära dig 

Du får lära dig att konstruera databaser, design och arkitektur, att arbeta med Java SE och Java EE. Du lär dig kodstruktur, javascript och att programmera applikationer för Desktop och Webb, att skapa användargränssnitt anpassade för olika plattformar. Som javautvecklare kommer du att jobba med att uppdatera befintliga IT-system, delta i utveckling av nya system, med analys, design, programmering och dokumentation. Utvecklingsarbete innebär oftast teamwork i nära kontakt med beställare/användare.

 

Utbildare, Lärande I Arbete (LIA) 

Erfarna utbildare finns på plats under utbildningen. Två LIA-perioder, totalt 22 veckor, ger dig god beredskap för direkt övergång från utbildning till arbete. Här bygger du på dina kunskaper i autentisk miljö och skapar kontakter inför din kommande karriär. 

 

Arbetsmarknad

Det råder stor brist på utvecklare med Javakompetens. En allt hetare marknad bygger inte minst på att android som regel utvecklas med java som programspråk. Vanliga yrkesroller: Javautvecklare, systemutvecklare, systemadministratör med javaspecialisering, applikationsutvecklare och IT-projektledare.

 

Förkunskaper

Avlagt gymnasieexamen med lägst betyget G, E alt 3 i gymnasieskolans kurser, Matematik B/2, Engelska A/5, Svenska B/2 och programmering A/1 eller motsvarande betyg/omdömen från äldre gymnasieformer eller folkhögskola. 

 

Urval

Betygsmedelvärde och eventuell relevant yrkeserfarenhet från branschen.

 

Studieform

Heltidsstudier i Hudiksvall under skolförlagd tid. LIA genomförs på branschrelaterade företag. Som studerande bör du utgå från att LIA måste genomföras på annan ort än Hudiksvall. 

 

Examen

Utbildningen leder till Kvalicerad Yrkeshögskoleexamen med inriktning Javautvecklare.

 

Utbildningens längd

420 Yh-poäng (2 år)

 

Kursstart

Ingen ny 420-poängskurs startar hösten 2018, men vi kommer att hålla enstaka kurser i Javautveckling. Läs mer under Kurser och prov

 

 

Utbildningsledare

Anette Johansson

Utbildningsledare

0650-55 64 03

Skicka e-post

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV!