IT-Säkerhetstekniker

 

Du får lära dig

Du får lära dig hur man utför och skyddar sig mot vanliga angreppssätt i datornätverk. Vidare hur man minimerar intrångsrisken i datorsystem, trådlösa samt trådburna nätverk och molnbaserade lösningar. Utbildningen ger dig förberedande kunskaper inför certifieringar såsom EC Councils ”Certified Ethical Hacker”, CompTIA Security+ samt Ciscos certifieringar CCNA och CCNA Security. Via genomgångar och laborationer får du en inblick i vilka säkerhetsproblem och risker som kan finnas i moderna nätverk och hur man åtgärdar samt förebygger dessa. Du får lära dig att agera som angripare – d.v.s. bryta sig in på ett nätverk samt hur man skyddar sig mot angreppet. Utbildningen avslutas med ett examensarbete där du under 4 veckor får fördjupa dig i valfritt ämne inom IT-säkerhet. Utbildningen består av 2 LIA-perioder på totalt 22 veckor, där du får praktisk erfarenhet av att applicera dina kunskaper på riktiga företags nätverk och får arbeta med arbetsplatsen kring säkerhetsarbetet. Detta ger dig ett utmärkt tillfälle att knyta kontakter på arbetsmarknaden.

Arbetsmarknad

IT-relaterade hot är idag ett av de största hoten mot företagen där datorintrång, virus och trojaner kan innebära enorma kostnader för företag. Både stora och små företag anlitar idag säkerhetsexperter för att kontrollera och härda sina interna IT-system. På EU-nivå förväntas behovet av säkerhetstekniker öka med ca 100 % fram till år 2020.

Behörighet/Förkunskaper

Examen från gymnasieskola alt kommunal vuxenutbildning alt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Urval

Urvalet görs efter ett särskilt urvalsprov. Provet mäter kunskaper från bland annat gymnasiets kurs Datorteknik 1A. Kunskaperna kan ha förvärvats i arbetslivet, i annan utbildning eller via privat intresse. Provet arrangeras ca 2 veckor efter sista ansökningsdag.

Kursstart

3 september 2018

ansökningstid

19 februari - 20 maj 2018

 

 

Utbildningsledare

Johan Bogg

Utbildningsledare

0650-55 06 05

Skicka e-post

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV!