För företag

Yrkeshögskola (YH) är en eftergymnasial utbildningsform där arbetslivet medverkar i planering, utveckling och drift. Yrkeshögskolan ska säkerställa att det finns utbildningar inom branscher med ett uttalat behov av arbetskraft. Detta innebär att innehåll och inriktning på utbildningarna varierar beroende på arbetsmarknadens behov över tid.

Lia

LIA (Lärande i arbete) gör att du som arbetsgivare kan ta emot praktikanter för att lära känna och lära upp dem inför en eventuell framtida anställning. LIA ger eleverna de kunskaper och praktiska erfarenheter som behövs för en direkt övergång från studier till arbete.

Ledningsfunktion

Ledningsgruppen för en YH-utbildning består till stor del av representanter från arbetslivet. Utifrån dina kompetensbehov har du möjlighet att styra bland annat utbildningens innehåll och dess antagningar.

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV!