Om uppdragsutbildning

HANDS-ON-UTBILDNING MED KVALITET I FOKUS

Iftac har sedan etableringen 1997 haft kvalitet som ledstjärna. I den andan driver vi Yrkeshögskola och utbildar företag. Det var i den andan vi satsade stora resurser på att utveckla Nordens enda kvalitetsprogram "Certifierad Fibertekniker" i samverkan med branschens ledande aktörer. 

Iftac har ambitionen att bidra till att skapa en stabil och uthållig IT-infrastruktur. Vi lär ut rätt metodik, att arbeta kostnadseffektivt och att aldrig lämna något åt slumpen.


Iftac erbjuder fiberoptisk utbildning inom hela teknikområdet. Teoretiskt från populär- till universitetsnivå. Praktiskt från fibersvetsning till luftopto. 

Vår ambition är kort och gott att erbjuda Dig marknadens bästa ”hands on”-utbildning.

Vi vänder oss till Dig som arbetar som installatör, tekniker, nätplanerare eller i andra funktioner inom telekombranschen. 

 

EN INVESTERING FÖR ÖKAD KONKURRENSKRAFT

Vi vill att Du som beställare ska uppleva att varje kurs är en investering för framtiden. Därför satsar vi hårdare än andra på den utbildningsmiljö Du kommer att möta, normalt två utbildare/kurs, oftast ett instrument/kursdeltagare. Du får kursdokumentation producerad i egen regi.

Våra utbildare har regelmässigt lång och välmeriterad inhemsk och internationell erfarenhet och växlar kontinuerligt mellan utbildningsuppdrag, supervision och fältarbete.

EXKLUSIV MILJÖ

Vi utbildar i Norra Europas enda inom- och utomhus fiberanläggning, i Hudiksvall, i våra utbildningslokaler i Hudiksvall, Stockholm och Göteborg. Alternativt på valfri plats.

 

INTERNATIONELL VERKSAMHET

Iftac har sedan 2004 utbildat branschen representerande ca 300 företag och 50 länder i alla världsdelar.

Läs gärna mer om våra kunder och kvalitetsmätningar: 

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV!