Var snäll vänta medan ditt meddelande skickas...

Skarvning av koppar

Kopparnätet kommer under överskådlig framtid att finnas som ett delsegment och komplement till fiberkabel i den svenska IT-infrastrukturen. I samma utsträckning som övrig infrastruktur kommer kopparnätet kontinuerligt att behöva uppgraderas och underhållas. Kursen Kopparkabel, skarvning tar sin utgångspunkt från de krav som nätägaren ställer på de entreprenörer som ska arbeta i nätet.

 

MÅLGRUPP

Personal som arbetar i kopparnät med anläggningsarbete och underhåll

 

FÖRKUNSKAPER

Inga

 

MÅL

Kursdeltagaren ska efter genomförd kurs ha goda kunskaper om det svenska telenätets uppbyggnad, kunna läsa och tolka skarvplaner och nätkartor, utföra kontroll och dokumentera byggd eller ombyggd anläggning. Kursdeltagaren ska vidare ha goda kunskaper om det regelsystem som omfattas av nätägarens kravspecifikation, som arbetsordning, materialspecifikationer, arbetsmetoder och rutiner. Kursdeltagaren ska kunna skarva och terminera primär och sekundärkabel, samt arbeta störningsfritt i driftsatt anläggning.

 

KURSINNEHÅLL

  • Telenätets uppbyggnad och nätägarens operatörskrav
  • Laborationer, skarvmetoder, rak, gren- och mellanskarvning, störningsfri utringning, terminering
  • Kabelförläggning, uppkoppling av koppel
  • Begreppen tryckskydd och tryckskyddat, åtgärder före och efter arbete i tryckskyddat nät samt utförande av åskskyddsförebyggande åtgärder.

 

KURSLÄNGD

5 dagar

 

UTBILDNINGSBEVIS

Utfärdas efter genomgången kurs

Se kommande kurser & prov

Kontakta Oss

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV!