Var snäll vänta medan ditt meddelande skickas...

Multi- Mikrodukt, skarvning

Förläggning och skarvning av multi- eller mikrodukter är den första arbetsoperationen i en blåsfiberinstallation. Det är viktigt att skarvning och övrig hantering utförs rätt för hög kvalitet och lång livslängd i den färdiga installationen.

 

MÅLGRUPP

Kursen vänder sig till Dig som arbetar med förläggning/installation av mikro/multidukter.

 

FÖRKUNSKAPER

Inga.

 

MÅL

Kursdeltagaren ska efter genomgången kurs kunna utföra skarvning av mikro- och multidukt samt identifiera mikrodukt i multidukt. Kursdeltagaren ska även känna till fiberblåskonceptets olika komponenter och förstå vikten av rätt utförd förläggning och duktskarvning.

 

KURSINNEHÅLL

  • Bredbandsnät, introduktion.
  • Bredbandsnät, fiber/kontakttyper.
  • Multi- och mikrokanalisation.
  • Dukter, skarvmetoder.
  • Dukter, hantering.
  • Identifiering av mikrodukt i multidukt.
  • Ribbonet blåsverktyg, demonstration.
  •  

LABORATIONER

  • Multidukt, grenskarvning (kall metod).
  • Mikro- och multidukt, rakskarv (varm metod).

 

KURSLÄNGD

1 dag, teori/laborationer.

Se kommande kurser & prov

Kontakta Oss

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV!