Var snäll vänta medan ditt meddelande skickas...

Micronet, blåsteknik

Micronetkonceptet byggt på multidukt och mikrokabel är ett mycket kostnadseffektivt alternativ till traditionell förläggning av kabel och kanalisation i stadsmiljö. Systemet erbjuder stor flexibilitet och skalbarhet utan kostnader för ny schaktning.

 

MÅLGRUPP

Installatörer med behov av att kunna hantera mikrokabelteknik i samband med förläggning av skalbar infrastruktur. Nätplanerare och nätägare som har för avsikt att förlägga mikrokabelsystem.

 

FÖRKUNSKAPER

Inga förkunskapskrav.

 

MÅL

Kursdeltagaren ska efter genomgången kurs kunna bedöma vilka kombinationer av mikrokablar som kan användas i givna mikrodukter. Kursdeltagaren ska vidare kunna blåsa mikrokabel i dessa. Deltagaren ska också vara väl förtrogen med hantering av mikrokabel specifikt samt i förhållande till traditionell fiberkabel. Kursdeltagaren ska kunna utföra utskarvning av mikrodukt från multidukt med godkänt resultat. Kursdeltagaren ska vidare kunna bedöma optimal blåslängd med hänsyn tagen till material och andra förhållanden.

 

KURSINNEHÅLL

  • Duktskarvning och utskarvning av mikrodukt ur multidukt
  • Genomgång av blåsverktyg, handhavande och skötsel
  • Blåsning av mikrokabel i mikrodukt
  • Hantering av mikrokabel
  • Specifika installationsfall

 

KURSLÄNGD

2 dagar. Teori varvas med praktiska övningar.

 

UTBILDNINGSBEVIS

Efter genomgången kurs erhåller kursdeltagarna utbildningsbevis som anger att deltagaren har kunskaper i mikrokabelteknik och är väl förtrogen med hantering av kablar, dukter och utrustning. Utbildningsbeviset utfärdas av behörig instruktör.

Kontakta Iftac

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV!