Var snäll vänta medan ditt meddelande skickas...

Introduktion till den fiberoptiska infrastrukturen

Den fiberoptiska IT fiberinfrastrukturen i Sverige blir alltmer finmaskig. Kursen ger en bred helhetsbild över hur denna infrastruktur kan byggas, från nationella och regionala nät till fiberoptiska nät som når ända ut till slutanvändaren. Huvuddelen av kursen behandlar planering och installation av FTTX-nät till slutanvändaren.

Kursdokumentation, SEK:s nya handledning 434:2004 ”Fiberoptisk anslutning av slutanvändare” med fördjupning i bl a val av fiber, fiber kabel- och kanalisationsval, mätning och skarvning, inklusive några enkla räkneövningar.

 

MÅLGRUPP

Kursen rekommenderas till alla som planerar, utför eller i sitt arbete kommer i kontakt med fiberoptiska fibernät som t ex konsulter, nätägare, projektörer kommunala stadsplanerare, installatörer, bostadsägare och lärare i tekniska och naturvetenskapliga ämnen.

 

FÖRKUNSKAPER

Inga.

 

MÅL

Kursdeltagaren ska efter genomgången kurs ha kunskaper om hur en IT-infrastruktur baserad på optisk fiber ska byggas för att motsvara nuvarande och framtida krav på säkerhet, kapacitet och flexibilitet.

 

KURSINNEHÅLL

Du får lära dig:

 • Introduktion med tillbakablick, dagsläge och framtidsutsikter
 • Transmission T (bit, byte, routrar, switchar, OSI-modellen, TCP/IP) - en orientering.
 • Nät, noder och nodsäkerhet - en orientering.
 • Optik, lasrar, LED, fotodioder
 • Optiska fibrer (tillverkning och parametrar).
 • Optokablar (att välja rätt optokabel).
 • Kanalisation.
 • Systemlösning för FTTX-nät.
 • Beräkning av systembudget för FTTX-nät.
 • Design av områdes- och anslutningsnät.
 • Design och planering av anslutningsnät för flerfamiljshus.
 • Design och planering av anslutningsnät för villor och radhus.
 • Design och planering av anslutningsnät för kontor, skolor, industrier mm.
 • Installation.
 • Kontakter och skarvning.
 • Mätning.
 • Dokumentation.

 

KURSLÄNGD

2 dagar. Teori inklusive några enkla räkneövningar.

Se kommande kurser & prov

Kontakta Oss

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV!