Var snäll vänta medan ditt meddelande skickas...

Förläggning av optokabel/kanalisation

Installation av optofibernät kräver både kunskap och god teknisk förståelse. Ett fibernäts kvalitet är avgörande för de nättjänster som skall sörja för framtiden. Rätt kvalitet åstadkommes genom relevant hantering från leverans av kabel till färdig installation.

 

MÅLGRUPP

Personer som hanterar optokabel i samband med förläggning; entreprenörer, arbetsledare, montörer, planerare, beredare och kontrollanter.

 

MÅL

Deltagarna skall efter genomgången kurs förstå och leva upp till de krav som ställs i samband med optokabel- och kanalisationshantering. Utifrån en överenskommen kvalitetsnivå kunna utföra arbete med optokabel.

 

KURSINNEHÅLL

 • Optokabel introduktion, data och hanteringskrav, samt faktorer som påverkar optokabelns livslängd.
 • Inblick i projektering med val av byggsätt, arbetsmetoder, kabelsträckning och skarvpunkter.
 • Hantering av kabeltrummor.
 • Metoder för respektive förläggningssätt.
 • Mikroteknologi; mikrokanalisation, buntfiber och mikrokabelhantering.
 • Utrustning vid olika förläggningsmetoder.
 • Kanalisation, kvalitet och dimensionering.

 

PRAKTISK UTBILDNING PÅ ÖVNINGSOMRÅDE

 • Mekanisk kabelmatning och dragning av kabel för hand.
 • Slingning av optokabel i brunn.
 • Installation av mikrorör i befintlig kanalisation.
 • Blåsning av optokabel och mikrokabel i kanalisation.

 

KURSLÄNGD

2 dagar. Teori varvas med praktiska övningar.

 

UTBILDNINGSBEVIS

Efter genomgången kurs erhåller kursdeltagarna utbildningsbevis som anger att deltagaren har grundläggande kunskaper i förläggning av optokabel samt är väl förtrogen med gällande kvalitetskrav. Diplomet utfärdas av behörig lärare/instruktör.

Se kommande kurser & prov

Kontakta Oss

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV!