Var snäll vänta medan ditt meddelande skickas...

Fiberoptiska nät, design/planering

Vid installation av ett fiberoptiskt nät är planeringen av nätet av avgörande betydelse för såväl nätets funktion som kostnaden för installation och drift. Ett nät som är rätt planerat kan byggas ut i framtiden och sparar tid och kostnader vid installationen.

 

MÅLGRUPP

Projektörer, nätägare.

 

FÖRKUNSKAPER

Inga förkunskaper krävs men erfarenhet av installationsarbete är en fördel.

 

MÅL

Kursdeltagaren ska efter genomgången kurs kunna planera accessnät baserat på blåsfiber och områdesnät uppbyggt med mikrokabel eller traditionell fiberkabel. Kursdeltagaren ska vidare kunna genomföra projekt med hög kostnadseffektivitet vid installation, för effektiv drift och med beredskap för framtida utbyggnadsbehov.

 

KURSINNEHÅLL

  • Översiktligt om val av kanalisation och kabeltyper.
  • Produktgenomgång avseende kanalisation, skarvskåp, skarvboxar och skarvbrunnar.
  • Översiktligt om användningsområden, installationsmetoder och konsekvenser.
  • Praktiska övningar.
  • Dokumentation.

 

KURSLÄNGD

2 dagar. Teori varvas med praktiska övningar.

 

UTBILDNINGSBEVIS

Efter genomgången kurs erhåller kursdeltagarna utbildningsbevis som anger att deltagaren har kunskaper i mikrokabelteknik och är väl förtrogen med hantering av kablar, dukter och utrustning. Utbildningsbeviset utfärdas av behörig instruktör.

Kontakta Iftac

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV!