Var snäll vänta medan ditt meddelande skickas...

Dokumentation av fiberoptiska nät

Vid planering och installation av ett fiberoptiskt nät är dokumentationen av stor vikt. Dels för att kunna installera nätet korrekt, dels för att kunna koppla in och koppla ur användare, dels för att kunna utöka nätet vid behov och dels för att kunna överlåta nätet för drift av annan part.

Många fiberoptiska nät byggs idag centraliserade med ett fåtal noder men med många användare utspridda över en större geografisk yta. Det innebär att näten snabbt blir komplexa och avsaknad av standardiserad dokumentation kan efterhand leda till en mycket ineffektiv och kostnadsdrivande situation.

Den sannolikt enskilt viktigaste förutsättningen för att skapa en kostnadseffektiv och långsiktigt hållbar nätmiljö är att nätägare och utförare implementerar professionella dokumenthanteringssystem och dokumentation baserad på standarder.

 

Målgrupp

Beställare, installatörer och projektörer.

 

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs men viss produktkännedom och erfarenhet av installationsarbete är en fördel.

 

Mål

Kursen syftar till att skapa den nödvändiga beredskapen att ta beslut över vilka dokument som ska ingå i en komplett dokumentation baserad på nätets komplexitet, att kunna upprätta dessa och känna till krav och variationer mellan äldre respektive nya standarder för dokumentation av datanät.

 

Kursinnehåll

  • Genomgång av äldre standard (gällande t om 060331) definitioner, samt kravspecifikationer.
  • Genomgång av gällande standard (fr o m 060401) samt avvikelser i förhållande till äldre standard. Fokus uteslutande på datanät / fiberoptiska nät.
  • Genomgång av vilka dokument som krävs i olika installationssituationer beroende på nätets omfattning och komplexitet.
  • Praktiska övningar.

 

Kurslängd

2 dagar. Teori och genomgångar varvas med praktiska övningar.

 

Utbildningsbevis

Efter genomgången kurs erhåller kursdeltagarna utbildningsbevis som anger att deltagaren har grundläggande kunskaper i dokumentation av fiberoptiska nät och är väl förtrogen med gällande krav enligt standard. Utbildningsbeviset utfärdas av behörig lärare / instruktör.

Se kommande kurser & prov

Kontakta Oss

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV!