IFTAC – En ledande utbildningspartner för effektiv och strukturerad bredbandsutbyggnad

Kunskap och kompetens är nyckeln till en kvalitetssäkrad bredbandsutbyggnad. Genom att öka kunskapen om optimala arbetsmetoder för planering, installation och underhåll, kan betydande besparingar i tid och kostnader göras.

Iftac och ICT education, som båda ägs av Hexatronic Group, arbetar i samverkan för att erbjuda högkvalitativ teoretisk och praktisk utbildning och handledning inom strategi, projektledning, planering, byggande, drift och underhåll av fiberoptiska nät. Iftac har bedrivit avancerad utbildning inom IT och telekommunikation sedan 1997. Yrkesutbildningen fungerar som en viktig rekryteringskanal för branschen och med vår uppdragsutbildning, strävar vi efter att bidra till att skapa en stabil och hållbar IT-infrastruktur. Vi lär ut korrekta metoder och hur man arbetar kostnadseffektivt och aldrig lämnar något åt ​​slumpen. Våra kunder är ledande internationella telekombolag och nätägare i de nordiska länderna.

Iftac certifierar fibertekniker enligt Svenska Certiferade Fiber Tekniker (CFT) Robust Fiber, fiberterminering och USA-baserade ETAs Certified Fiberoptic Installers (FOI). Syftet är att säkra tillgången av kompetenta och kvalitetsmedvetna IT och telekomtekniker i Sverige och i hela världen. Vi har kapacitet att utbilda och kvalitetssäkra aktörer som arbetar med bredbandsprojekt. Genom detta bidrar Iftac med värdefullkunskap om effektiva arbetsmetoder och system för att arbeta med planering, projektering, installation, kontroll och underhåll av bredbandsnät.

I utbildningskonceptet ingår genomgång av strukturerade arbetssätt och system enligt gällande standarder och kundspecifika krav. Med betydande erfarenhet som härrör från den akademiska världen och affärsmässiga projekt för att utveckla och utvärdera testbäddar, har Iftac även kompetens att utveckla affärsmodeller och produkter för öppna nät.

 

Iftac är auktoriserade som:

  • Cisco Instructor Training Centre
  • Cisco Academy Support Centre
  • Ericson Partner
  • VM ware Academy Partner
  • Pearson / VUE Testing partner
  • EMC Academy Alliance partner
  • Utbildare i Ciscos tekniker och produkter

 

 Läs Iftac:s företagspresentation

 

 

Huvudkontor:

Håstaholmen 4

824 42 Hudiksvall

Faktureringsadress:

Iftac AB

Sofierogatan 3A

412 51 Göteborg

 

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV!