Systemutveckling, TDD och Scrum, 30 YH-poäng

Planera och leda ett agilt projekt samt förståelse för vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att tillämpa agila arbetsmetoder i ett projekt. System för att stöda Scrum med funktionalitet för sprints, user stories etc.

För mer information kontakta 
Anette Johansson
Utbildningsledare
0650-55 64 03
anette.johansson@iftac.se

Tid:  - 

Ort: Hudiksvall

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV!