Förberedande kurs inför personcertifiering anläggning

Fördjupningskurs som ger mer detaljerade kunskaper anläggning, preparandutbildning för certifiering Robust fiber Anläggning.

Ur innehållet:

  • Begrepp och definitioner
  • Robusta nät
  • Robusta förläggningsmetoder
  • Site och nod
  • Dokumentation
  • Besiktning
  • Erfarenhetsutbyte

 

ANMÄLAN:

Anmälan till prov eller utbildning görs per e-post till:
info@iftac.se
Sista anmälningsdag är 1v innan provdatumet


VID FRÅGOR

Karin Skalman
0650-55 64 01

Anmälan är bindande men ej personlig, anmäld plats kan överlåtas. Glöm inte att meddela ev. överlåtelse till Iftac.

Vid avbokning 2-4 veckor före startdatum debiteras 50% av avgiften, och vid avbokning 0-2 veckor före start debiteras 100%.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in eller flytta schemalagd aktivitet

 

Tid:  - 

Ort: Göteborg

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV!