CFT:s teoriprov (Sthlm)

Det teoretiska provet är två tim långt, och uppbyggt av 90 "kryssfrågor" inom sex olika teknikområden. Ges på papper, eller via en applikation på webben. I båda fallen är en skrivvakt närvarande.

Teknikområdena är:

Fiberteori och kabelkonstruktion
Dokumentation
Skarvning
Mätning
Terminering och korskoppling
Förläggning
För godkänt krävs minst 70% rätt, d.v.s 63p.

 

ANMÄLAN:

Anmälan till prov eller utbildning görs per e-post till:
lena.rahm@iftac.se
Sista anmälningsdag är 1v innan provdatumet


VID FRÅGOR

Lena Rahm
0650-55 64 07 eller 073 -275 20 57

Anmälan är bindande men ej personlig, anmäld plats kan överlåtas. Glöm inte att meddela ev. överlåtelse till Iftac.

Vid avbokning 2-4 veckor före startdatum debiteras 50% av avgiften, och vid avbokning 0-2 veckor före start debiteras 100%.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in eller flytta schemalagd aktivitet

 

Tid:  - 

Plats: Stockholm

Ort: Stockholm

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV!