Var snäll vänta medan ditt meddelande skickas...

Certifierad fibertekniker (CFT)

Idag kan du bli Certifierad fibertekniker (CFT). Programmet Certifierad Fibertekniker (CFT) har idag fått genomslag på marknaden och allt fler intressenter, installationsföretag och beställare/kravställare, ansluter till målsättningen med CFT för bättre kvalitet i den svenska IT-infrastrukturen.

 

Kravnivå

Certifieringen, praktisk och teoretisk, motsvarar den kompetensnivå som krävs för självständigt installations- och underhållsarbete i den svenska fiberoptiska infrastrukturen. För att klara proven bör du ha ca två års erfarenhet av fältarbete med stor variation avseende arbetsuppgifter. Om möjligt kombinerad med utbildning, ex yrkeshögskola (Optotekniker) eller annan form av utbildning.

 

Syftet med personcertifiering

  • Höja kvaliteten i den fiberoptiska infrastrukturen
  • Säkerställa funktionen i fibernäten
  • Minimera underhållskostnader i framtida fibernät
  • Stöd för arbetsgivare vid rekrytering
  • Kvalitetsbevis för arbetssökande tekniker

Certifieringsprogrammets omfattning

  • Prov, teoretiskt och praktiskt
  • Utfärdande av certifikat

Se provtillfällen

 

Bakgrund

Personcertifiering av fibertekniker, CFT, är ett kvalitetsprogram utvecklat av Iftac och "SOFT-gruppen"under åren 2003 - 2005.

SOFT-gruppen (Svensk Optisk FiberTeknik) , var en samling av branschens ledande aktörer, nämligen:
TeliaSonera i Sverige AB, Banverket, AB Stokab, Elektriska Installatörsorganisationen EIO, Svenska Stadsnätsföreningen (SSNf), Eltel Networks Infranet AB, Ericsson Network Technologies AB, Nexans IKO Sweden AB, Installations Certifiering i Stockholm AB, SEK/Svenska Elektriska Kommissionen (numera Svensk Elstandard)

Arbetet resulterade i en kravspecifikation av vad en certifierad fibertekniker ska klara. Detta samlades i ett dokument som sedan dess vårdas av SEK Svensk Elstandard. Dokumentet är öppet för beställning, och heter ”SEK Teknisk rapport 14, Kravspecifikation för fibertekniker". 

Certifieringen är en viktig värdemätare för personal, arbetsgivare, besiktningsmän/kontrollanter, nätansvariga, teknikkonsulter och upphandlare.

Certifieringsprocessen administreras sedan 2006 av INCERT , Installations Certifiering i Stockholm AB. Iftac är ett av de examinationscentrum som finns i Sverige, d.v.s. där man kan utföra själva praktiska och teoretiska proven.

Iftac levererar också utbildningar och kurser av olika slag, som kan vara till hjälp för den som ämnar certifiera sig.

Kontakta Iftac

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV!